Kohdeyhtiöksi?

Kasvupotentiaali ja sitoutunut johto

 

Edellytämme kohdeyrityksiltämme halua ja kykyä kasvaa. Tästä johtuen on myös tärkeää, että yrityksen liiketoimintamalli on skaalautuva. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen kasvu ei vaadi lisäresursseja toiminnan ylläpitämiseen, vaan kasvun myötä sen kannattavuus paranee.

Kyetäkseen kasvamaan ja kehittymään, yritys tarvitsee osaavan ja sitoutuneen johdon ja ydintiimin.

Innovatiivisuus ja ymmärrys irtaantumisesta

 

Yrityksen tuotteen tai palvelun tulee olla innovatiivinen ja sillä on tärkeää olla kilpailuetu eli jokin sellainen ominaisuus tai laatutekijä, jota kilpailevilla yrityksillä ei ole.

Yrityksen tuotteen olisi hyvä olla suojattavissa vahvalla IPR:llä.

Kannattava sijoitustoiminta edellyttää sekä sijoittajan että yrityksen valmistautumista irtaantumiseen käytännössä jo ennen sijoituksen toteutumista. Siksi yrityksellä tulee olla selkeä käsitys exit-kanavasta ja -vaihtoehdoista.

Jalusta Pohjois-Savossa

Pohjoissavolaisena toimijana edellytämme, että myös yrityksellä on jo olemassa  tai rakennettavissa selkeä kytkös Pohjois-Savon alueelle.

 

 

Lue lisää toimintaperiaatteistamme.

Tutustu tiimiimme!