MARGINUM KERäSI 1,7 MILJOONAN EURON RAHOITUKSEN SYöPäKIRURGISEN KUDOSMONITOROINTITEKNOLOGIAN MARKKINOILLE VIENTIIN

10.11.2023

Marginum pyrkii parantamaan syöpäkirurgian tuloksia ja kustannustehokkuutta uuden fluoresenssiin pohjautuvan optisen kudosmonitorointiteknologian avulla. Yritys keräsi yksityistä siemenpääomaa Almaralilta, Nostetta Venturesilta, Redstonelta ja ryhmältä yksityisiä sijoittajia, joka yhdistettiin Business Finlandin T&K-lainaan.

Marginumin ratkaisu antaa kirurgien käyttöön nopeaa ja luotettavaa tietoa kasvainkudoksesta. Kasvainten tarkka tunnistaminen ja niiden erottaminen terveistä kudoksista on syöpäkirurgiassa kriittinen haaste, jonka kirurgit kohtaavat maailmanlaajuisesti. Syövän ilmaantuvuuden on ennustettu kasvavan 55 % vuoteen 2040 mennessä ja maailmassa tulee olemaan vuosittain yli 20 miljoonaa leikkaushoidosta hyötyvää syöpäpotilasta.

Yritys on sitoutunut parantamaan potilasturvallisuutta ja kirurgista suorituskykyä vaarantamatta olemassa olevaa työnkulkua. Teknologian avulla kirurgit voivat lähes reaaliaikaisesti tarkistaa sisältääkö leikattu alue kasvainta vai ei. Tämän odotetaan johtavan entistä tietoisempiin ja kohdennetumpiin syöpäleikkauksiin, mikä vähentää uusintaleikkauksia ja haittavaikutuksia.

“Kudosmonitorointiratkaisumme on ensimmäinen laatuaan oleva kasvainten tunnistusjärjestelmä. Se ei häiritse nykyistä työnkulkua, eikä ole nykymenetelmien tavoin altis näköesteiden haasteille. Kerätty siemenrahoitus mahdollistaa ensimmäisen tuotteemme kehittämistyön ja antaa yritykselle hyvät edellytykset päästä markkinoille. Tämä on merkittävä virstanpylväs”, sanoo Marginumin toimitusjohtaja Samu Lehtonen, taustaltaan lääkäri ja insinööri.

Tietoon perustuvan ajattelutavan muutos syöpäkirurgiassa

Marginumin kudosmonitorointiteknologialla pyritään vähentämään kirurgisia riskejä, jotka johtavat terveiden kudosten vahingoittumiseen ja kasvainsolujen havaitsematta jäämiseen. Epätäydellinen kasvaimen poisto, terveiden kudosten vaurioituminen ja uusintaleikkaukset aiheuttavat potilaille kärsimystä, lisäävät pitkäaikaisia komplikaatioita ja heikentävät hoidon tuloksia – siten lisäävät suoraan terveydenhuollon kustannuksia. “Olemme iloisia löytäessämme sijoittajia, jotka jakavat

näkemyksemme suunnasta, johon hoitojen tulee kehittyä: yksinkertaisemmin, nopeammin ja paremmin tuloksin”, sanoo Marginumin hallituksen puheenjohtaja Antti-Pekka Elomaa, neurokirurgi ja kliinisen tutkimuksen johtaja.

Marginum on jo aloittanut kliiniset tutkimukset Kuopiossa. Laitetta tutkitaan yleisimmän aivoista lähtöisin olevan pahanlaatuisen kasvaimen, gliooman, kirurgisessa hoidossa. Samaan aikaan ratkaisua on kehitetty sovellettavaksi myös muun tyyppisiin onkologisiin leikkauksiin. Ratkaisu sai alkunsa tiiviistä yhteistyöstä Kuopion yliopistollisen sairaalan, Itä-Suomen yliopiston ja monien kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Nyt toteutettavalla rahoituskierroksella Marginum pyrkii hankkimaan CE-merkinnän ja pääsemään markkinoille alan mittapuulla poikkeuksellisen nopeasti – vuonna 2024.

“Etsimme uraauurtavia innovaatioita ja rohkeasti visiotaan toteuttavia perustajia. Marginumin kehitys on ollut nopeaa, ja heidän tiimissään yhdistyvät kirurgisen teknologian ja kliinisen tutkimuksen huippuosaaminen sekä kyky validoida ja kehittää teknologiaa järjestelmällisesti. Nostetta Venturesilla on ollut ilo päästä tukemaan Marginumia jo toisella kierroksella peräkkäin”, kommentoi Nostetta Venturesin toimitusjohtaja Noora Tuikka.

Nostetta Ventures osallistui jatkosijoitukseen. Marginumin toisen rahoituskierroksen sijoittajien joukossa oli kaksi muuta arvostettua pääomasijoittajaa: Redstone ja bioteknologiaan keskittynyt Almaral.

“Almaral sijoittaa alkuvaiheen bioteknologiaan ja -tieteisiin erikoistuneisiin yrityksiin, joiden teknologiat voivat merkittävästi parantaa terveydenhuollon ammattilaisten kykyä tarjota palveluita entistä tehokkaammin, laadukkaammin tai huomattavasti edullisemmin ilman, että hoidon laatu kärsii. Marginum mahdollistaa perustavanlaatuisia muutoksia kirurgian markkinoilla ja auttaa ratkaisemaan maailmanlaajuisen terveysongelman”, toteaa Almaralin toimitusjohtaja tri Maria Severina.

1,0 miljoonan euron pääomasijoitukseen liittyi 0,7 miljoonan euron Business Finlandin T&K-laina. Rahoitus käytetään palvelun jatkokehittämiseen ja korkean markkinaosuuden mahdollistamiseen.

 

Lisätietoja:

Samu Lehtonen

Toimitusjohtaja, Marginum Oy samu.lehtonen@marginum.com +358 40 579 7890

 

Marginum Ltd on lääketieteellisen teknologian yritys, joka kehittää fluoresenssiin perustuvia kudostunnistusjärjestelmiä. Yhtiön dataan perustuvat ratkaisut mahdollistavat kasvainkudosten turvallisen ja tehokkaan seurannan syöpäkirurgian aikana vaarantamatta olemassa olevia kirurgisia työnkulkuja. Tuotteet perustuvat uusimpaan tutkimustietoon, jonka avulla parannetaan kirurgista suorituskykyä ja kustannustehokkuutta. Marginumin monitieteellinen tiimi tekee tiivistä yhteistyötä akateemisten, kliinisten ja teollisten asiantuntijoiden kanssa varmistaakseen teknologisten ratkaisujensa saumattoman kliinisen yhteensopivuuden. www.marginum.com

Almaral on pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa alkuvaiheen biotiede- ja bioteknologiayrityksiin. Almaral tarjoaa rahoitusta ja tukea yrityksille laajentumista ja kehittämistä varten. Almaralin tiimillä on myös laaja tietämys biotekniikan eri osa- alueista. https://almaral.eu

Nostetta Ventures hallinnoi North Savo Startup Fund-rahastoa, joka tekee pääomasijoituksia alkuvaiheen kasvuyrityksiin pääasiassa Pohjois-Savon alueella. Nostetta Venturesin tavoitteena on mahdollistaa ja nopeuttaa kansainvälisten kasvuyritysten syntymistä ja aikaansaada positiivista virettä koko alueen elinkeinoelämään. www.nostettaventures.com

Redstone on eurooppalainen pääomasijoitusyhtiö, joka noudattaa valittuja sijoitusstrategioita. Redstonen kohdennetussa lähestymistavassa on kutakin strategiaa varten erikoistuneet sijoitustiimit mahdollistaen vahvan alakohtaisen asiantuntemuksen ja verkoston kehittämisen, jotka vauhdittavat valittujen kohdeyhtiöiden kasvua. Redstone hallinnoi North Karelia Growth Fund j-rahastoa, joka teki sijoituksen Marginumiin. https://www.redstone.vc