TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi
Nostetta Ventures Oy:n asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä
Nostetta Ventures Oy, Y-tunnus 3019332-5

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Noora Tuikka

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Nostetta Ventures Oy:n asiakastietorekisterinä.
Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin
• Laskutus- ja maksuliikenne
• Palvelujen tuottaminen ja kehitys
• Markkinointi

Säännönmukaiset tietolähteet
Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden itsensä Nostetta Ventures Oy:lle antamia tietoja.
Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja
• Henkilön nimi
• Yrityksen nimi ja tunnus
• Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
• Posti-, laskutus- ja pankkiyhteystiedot
• Palvelu- ja käyttöasetukset
• Muut palveluiden edellyttämät asiakkaan antamat tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Nostetta Ventures Oy:n yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.
Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille.
Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Tietoja ei säilytetä fyysisinä kappaleina pois lukien kirjanpito, johon on pääsy vain määrätyillä Nostetta Ventures Oy:n työntekijöillä ja kirjanpitäjällä, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietohallintajärjestelmiin tallennetut tiedot
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.Vain erikseen määrätyillä Nostetta Ventures Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja vain ajan, joka on tarpeen henkilötietojen tyypin ja niiden käsittelytarkoituksen mukaan.

Evästeet
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin. Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.
Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.

Nostetta Ventures Oy
VAT number: 3019332-5
Microkatu 1 M,
70210 Kuopio
Contact
The best way to contact us is through email.
Our email addresses are in the format firstname.lastname@nostettaventures.com