UUSI KOHDEYRITYKSEMME BIOPALLO SYSTEMS MUUNTAA ORGAANISEN JäTTEEN MAANPARANNUSAINEEKSI

27.3.2024

Teollisuuden sivuvirroista tulevan orgaanisten jätteiden ja biomassojen nopeaan kompostointiin teknologian kehittänyt kuopiolainen Biopallo Systems Oy on saanut päätökseen 600 000 euron rahoituskierroksen, jonka avulla teknologia saadaan kaupallistettua teollisessa mittakaavassa. Rahoituskierroksessa sijoittajina olivat pohjoissavolaisen Nostetta Ventures Oy:n hallinnoima North Savo Startup Fund -pääomarahasto sekä enkelisijoittajat Jarmo Kekäläinen, Mika Tossavainen, Oskari Tuhkanen, Jussi Konttinen ja Samuel Timonen.

 

Nykyisellä tahdilla 90 prosenttia maaperästä on köyhtynyt vuoteen 2050 mennessä ja multava maa uhkaa loppua maailmasta 60 vuodessa, todetaan Sitran Megatrendit 2023 -raportissa. Ilmaston kuumeneminen pahentaa tilannetta. Biopallon kehittämä teknologia tarjoaa tehokkaan työkalun luontokadon ja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. ”Viljelysmaiden köyhtyminen ja lisääntynyt tietämys maaperän hiilensidonnan tärkeydestä ruokaturvan lisäämisessä ja ilmaston kuumenemisen hillinnässä on kasvattanut kysyntää mineraalilannoitteiden korvaamiseen maan kasvukuntoa parantavilla vaihtoehdoilla”, kertoo Biopallon perustaja Matti Saastamoinen.

 

Maan hyvä kasvukunto vaatii elävän maaperän, eli riittävän määrän orgaanista, hiilipitoista biomassaa, jota kutsutaan humukseksi. Biopallon patentoitua teknologiaa sisältävä reaktori hajottaa sekä hygienisoi orgaaniset jätteet muun muassa orgaanisten lannoitteiden ja turvetta korvaavien kasvualustojen raaka-aineina hyödynnettäväksi humukseksi huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin perinteiset markkinoilla käytettävät tekniikat. ”Uudistavan maatalouden ja Biopallon teknologian avulla voidaan ratkaista monta viheliäistä ihmiskuntaa uhkaavaa ongelmaa”, toteaa Saastamoinen.

 

Biopallon toimitusjohtajan Toni Luoman mukaan neuvottelut teollisen mittakaavan laitoksista kotimaassa ovat käynnissä ja Biopallon teknologia on herättänyt kiinnostusta myös ulkomailla, Lähi-itää ja Pohjois-Amerikkaa myöten. ”Päättyneen rahoituskierroksen tuoma pääoma ja osaaminen vauhdittavat kasvua ja kansainvälistymistä merkittävästi”, toteaa Luoma.

 

”Biopallon pilotointivaiheessa toimivaksi osoittautuneella menetelmällä on vahva potentiaali edistää uudistavaan viljelyyn siirtymistä. Ympäristölle elintärkeiden vaikutusten lisäksi biomassojen kierrätys höytykäyttöön voi tuottaa alan toimijoille merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Tiimissämme on kokemusta teollisen teknologian kaupallistamisesta kansainvälisillä markkinoilla ja tämän osaamisen haluamme tuoda Biopallon tiimin tueksi”, sanoo Nostetta Venturesin toimitusjohtaja Noora Tuikka.

 

Biopallon kehityksessä vuodesta 2018 aktiivisesti mukana ollut sijoittaja, jääkiekkoilijana tunnettu Kimmo Timonen pitää saatua kasvurahoitusta merkittävänä askeleena yhtiölle. ”Lähdin aikoinaan mukaan, sillä nykyinen luonnon- ja ilmaston tila huomioiden Biopallon teknologia kuulosti hyvältä ja halusin oppia jotain uutta. Tiimi on viime vuosina tehnyt hienoa työtä teknologian pilotoinnissa ja nyt kerätyn rahoituksen avulla teknologian hyötypotentiaali saadaan teollisen mittakaavan myötä moninkertaistettua”.

 

Biopallon reaktorin hajotusprosessi perustuu optimaalisten olosuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen sekä räätälöityjen hajottajamikrobien käyttöön. Nopeuden ja tehokkuuden myötä lopputuote on homogeenista ja lisäksi sen ominaisuuksia, kuten ravinnepitoisuutta tai rakennetta voidaan helposti säätää halutunlaiseksi. Menetelmälle on saatu Ruokaviraston hyväksyntä.

 

Lisätiedot:

 

Toni Luoma

Toimitusjohtaja, Biopallo Systems Oy

+358 40 860 0860 / toni.luoma@biopallo.com

 

Noora Tuikka

Toimitusjohtaja, Nostetta Ventures Oy

+358 40 138 3225 / noora.tuikka@nostettaventures.com

 

Biopallo Systems Oy

Kuopiossa toimivalla Biopallo Systems Oy:llä on ainutlaatuinen patentoitu teknologia, joka hajottaa ja hygienisoi orgaaniset jätteet ja muut biomassat huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin perinteiset nykymarkkinoilla käytettävät tekniikat. Biopallon kehittämä teknologia tarjoaa tehokkaan työkalun luontokadon ehkäisyyn ja ilmastonmuutokseen. Biopalloreaktori on yksi maailman tehokkaimmista työkaluista, jolla orgaaniset teollisuuden ja maatalouden jätemassat muunnetaan laadukkaiksi raaka-aineiksi erilaisille lopputuotteille, kuten orgaaniset maanparannusaineet, orgaaniset lannoitteet ja erilaisiin tarpeisiin käytettävät kasvualustat. Reaktori on suunniteltu modulaariseksi, mikä mahdollistaa reaktorin käsittelykapasiteetin räätälöimisen asiakkaan tarpeiden mukaiseksi ratkaisuksi. www.biopallo.com