ECOINTELLECT KOHDEYRITYKSEKSI – YRITYKSEN SIDEAINEINNOVAATIO ON YMPäRISTöYSTäVäLLISEMPI VAIHTOEHTO SEMENTILLE

10.11.2023

EcoIntellect Oy toteuttaa pääomasijoittajien tuella 4 miljoonan euron tehdasinvestoinnin sementtiä korvaavan stabilointiaineen valmistamiseksi. Nostetta Venturesin hallinnoima North Savo Startup Fund Ky -pääomarahasto, yhtiön avainhenkilöt ja yksityinen sijoitusyhtiö ovat sopineet 900 000 euron rahoituksesta EcoIntellectin investointiohjelman toteuttamiseksi.

Hämeenlinnan Karanojan kiertotalousalueelle rakenteilla oleva tehdas valmistuu keväällä 2024, jolloin aloitetaan sementtiä korvaavan ympäristöystävällisen uusiosideaineen valmistus. Sillä voidaan korvata sementtiä maaperän stabiloinnissa eli maaperän saattamisessa raken-tamiseen sopivaksi.

EcoIntellectin sideaine tarjoaa kasvavaan maanrakennusmarkkinaan ympäristöystävällisen ja hinnaltaan kilpailukykyisen ratkaisun koko toimialan hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Uusiosideaineen valmistuksessa ja käsittelyssä syntyvät CO2-päästöt ovat pienemmät kuin sementillä. Sideaineinnovaation raaka-aineena käytetään teollisuuden sivuvirroista saatavaa aines-ta, mikä auttaa pienentämään kaatopaikkakuormitusta ja siitä aiheutuvia kustannuksia.

”Valmistettavan EcoStabi-sideaineen hiilijalanjälki on 75 % alhaisempi sementtiin verrattuna”, sanoo yrityksen perustaja ja idean keksijä Hannu Tukiainen. ”Siemenrahoituskierroksen sijoittajien lisäksi Hämeenlinnassa toimivan jätehuoltoyhtiö Kiertokapula Oy:n osuus investoinnissa on ollut merkittävä ja ilman sen tukea hanke ei olisi toteutunut”, Tukiainen kommentoi.

”Tiimillä on pitkä kokemus ja ainutlaatuista osaamista sideaineiden kehittämisestä ja valmistuksesta. Yritys on lyhyessä ajassa onnistunut kehittämään markkinoille toimivan ratkaisun, käynnistämään myynnin sekä viemään laitosinvestointia suunnitellusti eteenpäin. Sijoitetun pääoman lisäksi valjastamme tiimimme osaamisen ja verkostot EcoIntellectin käyttöön liike-toiminnan kehittämisessä ja kansainvälisen kasvun tukena”, kertoo Nostetta Venturesin toimitusjohtaja Noora Tuikka.

 

Lisätiedot:

Hannu Tukiainen

Toimitusjohtaja, EcoIntellect Oy

+358 40 057 8988 / hannu@ecointellect.fi

 

Noora Tuikka

Toimitusjohtaja, Nostetta Ventures Oy

+358 40 138 3225 / noora.tuikka@nostettaventures.com

 

EcoIntellect Oy

on Kuopiossa 2022 perustettu kiertotalousyritys, joka kehittää ja valmistaa teollisuuden sivuvirroista sementin korvaavaa uusiosideainetta, jonka hiilijalanjälki on jopa 75 % alhaisempi sementtiin verrattuna. Yrityksen tuotantolaitos valmistuu Hämeenlinnaan keväällä 2024.