MITEN TOIMIMME?

Toimintamme

Nostetta on vuonna 2013 perustettu kansainvälisiin kasvuyrityksiin keskittyvä pääomasijoitusyhtiö. Vuonna 2019 perustettu tytäryhtiömme Nostetta Ventures hallinnoi vuonna 2020 perustettua North Savo Startup Fund -rahastoa ja vastaa yhtiömme sijoituksista uusiin rahastoihin.

Osallistumme aktiivisesti kohdeyritystemme toimintaan. Sijoittajan tullessa mukaan jo yrityksen alku- tai käynnistysvaiheessa, on panostuksesta merkittävää hyötyä yrityksen strategisen suunnittelun kannalta. Uskomme, että vahvan tiimimme avulla pystymme kasvattamaan kohdeyritysten arvoa merkittävästi osakkuuden aikana.  

Olemme toiminnassamme sitoutuneet neljään strategiseen peruslupaukseen: 

  1. Tuemme Pohjois-Savon elinvoimaisuutta mahdollistamalla potentiaalisten kasvuyritysten toimintaa.
  2. Luomme uusia yhteyksiä yksityisiin sijoittajiin ja rakennamme kanssasijoituksia.
  3. Pyrimme nopeuttamaan lisäsijoitusten toteutumista kohdeyrityksiin.
  4. Aikaansaamme tuottoa kohdeyritysten arvonnousun kautta.

Lue lisää

Kohdeyritykselle mahdollistuu kauttamme

Vahva käytännön kokemus liiketoiminnan johtamisesta 
Osaamista sopivien IT-ratkaisujen löytämisessä
IPR -osaaminen
Tuki teknologiaratkaisujen jalostamisesta valmiiksi tuotteeksi
Kokemusta asiakasmarkkinoiden kartoittamisesta
Osaamista sopimusjuridiikasta
Rahoitusosaaminen

Avoimuus

Nostetta Ventures on Pääomasijoittajat ry:n jäsen. Noudatamme toiminnassamme yhdistyksen ohjeita pääomasijoittamisen avoimuuden edistämiseksi.

Käytännössä avoimuus tarkoittaa meille, että

  • kerromme avoimesti raportointi- ja arvonmääritysperiaatteemme
  • sekä kohdeyrityksen ja hallinnointiyhtiön välinen toiminta että oma toimintamme esimerkiksi sijoituspäätösten osalta on läpinäkyvää
  • kannustamme avoimeen keskusteluun ja palautteenantamiseen

Haluamme olla helposti lähestyttäviä ja rohkaisemme ottamaan yhteyttä mieltä askarruttavissa kysymyksissä.

Tiimimme yhteystiedot löydät täältä

Toimintaamme ohjaavat arvot

Ymmärrämme yrityksesi toimintaa ja menestyksesi on toimintamme tärkein ajuri.
Autamme yritystäsi kasvamaan ja kehittymään.
Tuemme matkalla kansainvälisille markkinoille.
Tarjoamme laajan asiantuntijaverkoston yrityksesi käyttöön.