Vastuullisuuden
huomioiminen

Vastuullisuuden huomioiminen Nostetta Ventures Oy:ssä

Nostetta Ventures Oy on sitoutunut noudattamaan vastuullisen sijoittamisen (ESG, Environmental, Social and Governance) periaatteita. Huomioimme kestävyysriskit päätöksenteossa sekä sijoituksen hallinnoinnissa ottamalla vastuullisuuden huomioon jokaisessa sijoitusprosessin vaiheessa.

Emme sijoita toimialoihin tai yhtiöihin, joiden voidaan katsoa toimivan rikollisesti, ihmisoikeuksia rikkovalla tavalla tai muuten epäeettisesti. Periaatteet huomioidaan koko sijoituksen ajan myös analyyseissä sekä kohdeyhtiöiden kehittämisessä.

Odotamme tällä hetkellä lisää tietoa Euroopan komission valvontaviranomaisilta säädösten tarkennuksesta ja päivitämme toimintatapojamme ja ohjeistuksiamme sitä mukaa, kun uutta tietoa on saatavilla.