MARGINUM OY:STä UUSI KOHDEYRITYS

4.2.2022

Marginumin kehittämä teknologia edistää syöpäkirurgian tuloksellisuutta kudosten fluoresenssia tunnistavilla monitorointitekniikoilla. Nostetta Ventures on tehnyt yhtiöön ensisijoituksen hallinnoimastaan North Savo Startup Fund-rahastosta.

Tutkimuslähtöinen keksintö syntyi tarpeesta kehittää aiempaa tehokkaampia kudostunnistustekniikoita syöpäkasvainten leikkaushoitoon. Väestön ikääntyessä syöpäkirurgia lisääntyy ja kudosten tunnistaminen on alan isoimpia haasteita.

Nykyisiä kirurgisia kudostunnistustekniikoita rajoittaa monimutkaisuus, epätarkkuus ja harkinnanvaraisuus. Liitännäishoidoista huolimatta monet kasvaimista uusivat johtaen riskipitoisempiin uusintatoimenpiteisiin, huonontuneeseen elämänlaatuun ja lisääntyneisiin terveydenhuollon kustannuksiin. Marginumin teknologia hyödyntää kudosten hohtoa eli fluoresenssia syövän paikantamiseksi. Kudosjätteestä syöpäsoluja havaitseva älytunnistin on ennennäkemättömän tarkka ja monipuolinen menetelmä syöpäkirurgiaan. Patentoitavan teknologian odotetaan edistävän merkittävästi syöpäsolujen havaitsemista – tavoitellen kasvainten kokonaispoiston tehokasta ja turvallista onnistumista ensiyrittämällä.

Yrityksen ensituote kohdistuu aivosyöpiin kuten aivojen tukisolukasvaimiin eli glioomiin. Yksistään glioomia ilmenee maailmanlaajuisesti noin 160 000 vuodessa ja niiden epätäydellinen poisto johtaa jopa 70 000 uusintaleikkaukseen vuodessa. Vuoteen 2030 mennessä glioomasarjan kasvainten odotetaan lisääntyvän 40 % ja vastaavasti yleistyvät muut syövät kuten munasarja-, maksa- ja paksusuolisyöpä, joihin yrityksen teknologiaa voidaan soveltaa.

Fluoresoivien leimojen käyttö lääketieteessä lisääntyy valtavasti. Optinen ratkaisumme edesauttaa leikkauksenaikaista suorituskykyä – tarjoten kirurgille aiempaa enemmän tietoa kudosten poistoa koskevaan päätöksentekoon. Paras mahdollinen kirurgia johtaa taudin hallintaan ja suotuisampiin tuloksiin potilaan kannalta”, kommentoi yrityksen toimitusjohtaja Samu Lehtonen.

Yhtiön tuotteen syväteknologia juontaa juurensa Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan Neurokirurgian klinikan ja Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskuksen poikkitieteelliseen huippututkimukseen.

Teemme yhteistyötä alan akateemisten ja kliinisten huippuasiantuntijoiden kanssa varmistaaksemme teknologisten ratkaisujemme turvallisuuden, tehokkuuden ja kliinisen soveltuvuuden. Tuotteemme tulee toimia saumattomasti kirurgisessa työnkulussa ja tarjota suorituskykyä, joka on kustannustehokkaampi kuin tämänhetkiset ratkaisut”, Lehtonen painottaa.

Tyypillisesti fluoresenssia hyödyntävä kirurgia on painottunut kehittyneisiin maihin. Yhtiön tavoite on tarjota sekä kehittyneille että kehittymättömille markkinoille soveltuva ratkaisu. Nostetta Ventures merkitsi Marginum Oy:n suunnatussa osakeannissa enemmistön sijoituskierroksesta. Rahoituskierrokselle osallistui lisäksi terveysalan vaikuttajana toimivan Pylkkästen perheen sijoitusyhtiö, Constaco Oy. Rahoitus mahdollistaa kudosten älytunnistimen jatkokehityksen kansainvälisille markkinoille.

“Akateemisten keksintöjen ja käytännön sovelluksien välillä on etenkin lääketieteen saralla suuri kuilu. Tämänkaltaiset innovaatiot vaativat pitkän taustan tutkimuksessa sekä laajaa poikkitieteellistä osaamista. Marginumin monipuolinen tiimi ja teknologia vakuuttivat meidät, sillä yhtiö tarjoaa konkreettisen ja toimivan ratkaisun todennettuun ongelmaan. Sijoittajana haluamme nopeuttaa innovaation tuomista markkinoille tarjoamalla pääoman lisäksi yhtiön käyttöön myös verkostomme ja osaamisemme”, kertoo Nostetta Venturesin toimitusjohtaja Heidi Ahonen.

Lisätiedot

 

Samu Lehtonen
Toimitusjohtaja, Marginum Oy
samu.lehtonen@marginum.com

+358 40 579 7890

Heidi Ahonen
Toimitusjohtaja, Nostetta Ventures
heidi.ahonen@nostettaventures.com

+358 40 060 6122

Marginum Oy on yliopistolähtöinen terveysteknologia-alan startup, joka kehittää fluoresenssiin pohjautuvia kudostunnistusjärjestelmiä. Yhtiön ratkaisut parantavat syöpäsolujen havaitsemista uudenkaltaisten datavetoisten tekniikoiden avulla. Huippututkimuksesta johdetuilla tuotteillaan se edistää kirurgista suorituskykyä ja terveydenhuollon kustannustehokkuutta. Yhtiön poikkitieteellinen tiimi tekee yhteistyötä alan akateemisten, kliinisten ja teollisten kumppaneiden kanssa varmistaakseen ratkaisujensa kliinisen yhteensopivuuden. www.marginum.com

 

Nostetta Ventures hallinnoi kuopiolaista North Savo Startup Fund -rahastoa, joka tekee pääomasijoituksia aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin pääasiassa Pohjois-Savon alueella. Yhtiön tavoitteena on mahdollistaa ja nopeuttaa kansainvälisten kasvuyritysten syntymistä ja aikaansaada positiivista virettä koko alueen elinkeinoelämään. www.nostettaventures.com